Sensei Weberg 6. dan

SenseiWebergSensei Øyvind Weberg var antagelig den første skandinav som graderte til sort belte i Japan. Han var langt forut for sin tid og graderte til svart belte allerede i 1965. Han trente med flere av de største japanske trenerne i sin tid (blant annet Sensei Nakayama, Sensei Mori og Sensei Shirai), og har betydd utrolig mye for utviklingen av karate i Norge. Han etablerte Ås karateklubb i 1976 og var også sensei for flere av instruktørene i Spydeberg karateklubb.

Les mer om Sensei Weberg her —>

Sensei Weberg døde etter lang tids sykdom, tirsdag den 26. november 2013

 

 

 

 

 

 

 


Sensei Weberg har også oversatt Master Funakoshi’s 20 gyldne regler til norsk fra engelsk. Dette har han gjort med sin tilpasning til vår tid og nåtidens talemåte.

Mr. Funakoshi’s 20 Principles of Karate:

 1. In Karate, start with a bow and finish with a bow.
  Karate begynner og slutter med å bukke. Høflighet og respekt.
 2. There is no first attack in Karate.
  Karate starter aldri med et angrep.
 3. Karate is a great assistance to justice.
  Karate hjelper deg til rettferdighet.
 4. Know yourself first and then others.
  Lær deg selv å kjenne først, så de andre.
 5. Spirit first: techniques second.
  Innsats først, så teknikk. Motivasjon og holdning.
 6. Be ready to release your mind.
  Vær klar til å slippe løs «følelsene».
 7. Accidents come out of idleness.
  Ulykker kommer av lathet, dovenskap og uoppmerksomhet.
 8. Do not think that you can learn Karate only in the Dojo.
  Tro ikke at du bare lærer karate i dojo.
 9. It will take your entire life to learn Karate.
  Det vil ta deg hele livet å lære alt om karate.
 10. Karate-ize everything.
  Du er også karateka utenfor dojo.
 11. Karate is just like hot water. If you do not give heat constantly, it will again become cold water.
  Karate er som varmt vann, stopper du å varme det blir det kaldt. Eller tenk deg at du går oppover i en moderne rulletrapp som går nedover. Hva skjer når du stopper opp? Jo, da havner du noen steg tilbake. Hvor langt tilbake du kommer er avhengig av tidsavbruddet.
 12. Do not think you have to win. Think rather that you do not have to lose.
  Tro ikke at du må vinne, tro heller at du ikke må tape. I dag sier vi at man skal ha tro på seg selv for å vinne. Hva mener så Mr. Funakoshi. Forklaring gis i dojo!
 13. Victory depends on your ability to tell vulnerable points from invulnerable ones.
  Seier kommer når du kan skille de sårbare punkter fra de usårbare.
 14. Move according to your opponent.
  Beveg deg i forhold til din motstander.
 15. Consider your opponent’s hands and legs as you would sharp swords.
  Betrakt alltid din motstanders hender og føtter som skarpe sverd.
 16. As soon as you leave home for work, think that millions of opponents are waiting for you.
  Når du skal gå på jobben, husk at millioner av motstandere venter på deg.
 17. Low stance for beginners, natural stance for advanced students.
  Husk lave stillinger for lavere graderte og naturlige stillinger for høyere graderte.
 18. Practicing a Kata is one thing and engaging in a real fight is another.
  Trene kata er en ting, virkelig sloss for livet er noe helt annet,(men det hjelper!!)
 19. Do not forget:

(1) light and heavy application of power,
(2) expansion and contraction of the body,
(3) slowness and speed of techniques.

Husk!

(1) Svak og sterk kraft.
(2) Knebøy og oppstrekk.
(3) Sakte og hurtige teknikker.

 1. Devise at all times.
  «Devise» er et engelsk verb som har flere betydninger: Finne opp, tenke ut, overveie og testamentere. En annen engelsk oversettelse jeg har lest var slik: Be creative at all times. Vær alltid kreativ.