Historikk

Dette er kun ment som en enkel innføring i bakgrunnen og opphavet til vår kampform Shotokan Karate. Informasjonen er et sammendrag fra mange forskjellige internettsider og Master Funakoshi’s biografi. Dette da satt sammen til en kortversjon. Executive Team.

Karate (Tom hånd) er et kamp/selvforsvarssystem basert på bruken av hender, føtter, knær, hode og albuer som våpen. Denne formen for angrep og forsvar ble opprinnelig grunnlagt i Kina for mange hundre år siden. Det moderne karate systemet som vi kjenner i dag ble utviklet på øylandet Okinawa og ført til Japan tidlig i det 20.århundre. Okinawa’s historie forteller om to perioder med forbud mot våpen (ca.500 og 300år siden). Som et resultat av dette ble de tvunget til å utvikle en form for selvforsvar som ikke inkluderte våpen. Tom hånd=Karate.

GichinFunakoshiKata

Master Gichin Funakoshi (1868 – 1957) var lærer i Okinawa. Gjennom sin ungdomstid og tidlig voksen alder ble han opplært i to former av Okinawa Karate: Shorin og Shorei Ryu. Disse to formene utviklet seg gjennom hans trening til et sammensatt system med gjennomtrengende og lineære spark, slag og blokkeringer. Dette med stor styrke, hurtighet og rene teknikker. Funakoshi kombinerte sitt system med en filosofi om ikke voldelig oppførsel, høflighet, respekt og toleranse.

I 1922 introduserte han sitt kampsystem i Japan. Dette etter en invitasjon fra The Ministery of Education. Han ble vel mottatt og fant det for godt å bli boende. Ved siden av trening og lærervirke lagde han kaligrafer, disse signerte han med pseudonymet Shoto (Pine Waves). I 1936 ble den første offisielle dojo oppført av hans studenter. Over inngangsdøren skrev de Shotokan (shoto’s dojo) derav navnet Shotokan Karate.

I Japan ble stilarten tilført mye fra de eksisterende kampformene og Budo. På grunn av denne innflytelsen og dets forandringer av kunsten er Shotokan i dag regnet som ”Den Japanske Karate form”.

Etter 2.verdenskrig begynte karate å bre seg sakte utover i verden. Til Norge kom karate sent på 60-tallet.

Shotokan er en av mange selvforsvars former som utføres i dag (Judo, Kendo, Aikido, Kung-Fu, Tae Kwon Doe er noen andre eksempler) Shotokan har som kjennetegn lave stands med rette og direkte slag, spark og blokkeringer. Shotokan krever korrekt holdning, balanse og plassering av grunnteknikker over alt annet. Grunnteknikkene er definerte til den minste detalj og bruken av dem på mest mulig korrekt måte er høyeste prioritet. En Shotokan utøver skal selv under meget vanskelige situasjoner beherske kontroll og utføre strengt definerte grunnteknikker.

Master Gichin Funakoshi har skrevet flere bøker og de er alle oversatt til engelsk.

Mr. Funakoshi’s 20 gyldne regler på engelsk og norsk.

img6Mr. Funakoshi’s 20 gyldne regler og Dojo Kun er ment som en karatekas retningslinjer for både daglig oppførsel og hjelp til forståelsen av hva det er å bli en bedre utøver.

img4Master Gichin Funakoshi (1868 – 1957)